Ellen Gustafsson

Projektcontroller – Ekonomi

Några av mina kollegor